COLUMN
Waar werkt u binnenkort?

28/06/2021

Als de corona-pandemie iets positiefs heeft meegebracht, dan is het wel dat ze de digitale transformatie in een stroomversnelling heeft gebracht. Thuiswerken was niet langer de uitzondering, maar werd eensklaps verplicht. De micro-manager stond op dat moment ongetwijfeld met de handen in het haar. Wat onmogelijk of onwerkbaar leek, werd plots realiteit.

Nico Harboort -

Nico Harboort is Master in Real Estate Management (MRE) en Master in de Personal Financial Planning. Deze blog schrijft hij in eigen naam.

Teams werd beschikbaar in 2017, Zoom werd opgericht in 2011 en Skype mag inmiddels zijn achttiende verjaardag vieren. Toch zaten we begin 2020 nog liever meer dan 2 uur in de wagen inclusief file, voor een afspraak die 30 minuten duurde. Als de corona-pandemie iets positiefs heeft meegebracht, dan is het wel dat ze de digitale transformatie in een stroomversnelling heeft gebracht. Thuiswerken was niet langer de uitzondering, maar werd eensklaps verplicht. De micro-manager stond op dat moment ongetwijfeld met de handen in het haar. Wat onmogelijk of onwerkbaar leek, werd plots realiteit.

Vanaf 1 juli komt er een einde aan dit verplicht thuiswerken. Uit enkele recente bevragingen (zoals die van Liantis, Deloitte en Microsoft) bleek echter dat 20% van de werknemers gewoon elke dag van thuis zou willen blijven werken. Daartegenover staat eveneens 20% die liefst elke dag opnieuw naar kantoor willen, met nog 60% tussenin de extremen. Op vlak van vastgoed staat het alleszins vast dat de kantorenmarkt zich op verschillende vlakken zal moeten heruitvinden en voor existentiële vragen staat: gaan we naar minder kantooroppervlakte omdat er meer van thuis gewerkt wordt, of gaan we net naar meer kantooroppervlakte door meer vierkante meters te voorzien per werknemer? Wordt het kantoor herleid tot een ontmoetingsplaats en gezien als één grote coffee corner? En minstens even belangrijk: hoe kunnen we zorgen voor een gezonde werkomgeving?

In de Hippodroom, het hoofdkantoor van Vooruitzicht aan het Zuid, is de keuze voor thuiswerk alvast gemaakt. De voorbije maanden verdwenen alle bureau-eilanden om plaats te maken voor flexplaatsen, vergaderzalen uitgerust met alle nodige apparatuur voor schermgesprekken en een prachtige nieuwe ruimte om (potentiële) klanten te ontvangen. Uiteraard kreeg ook de coffee corner zelf de nodige aandacht in de renovatie.

Die keuze voor thuiswerk merken we ook in de vraag naar extra ruimte bij onze kopers. Waar mogelijk willen we dan ook die keuze voor een extra thuiswerkplek kunnen aanbieden. Vooreerst lijkt het goed een ruimte hebben waar je werk en privé van elkaar kan scheiden. Dit zal ongetwijfeld op verschillende vlakken bijdragen tot een betere work - (family)life balans. Daarnaast heb je ook gewoon een plaats nodig waar je je kan concentreren. Of je nu voorstander bent van landschapsbureaus of niet, puur neurologisch zijn ze nefast voor onze concentratie en productiviteit. Dezelfde redenering geldt uiteraard ook voor huisgenoten. Een recent onderzoek* bij meer dan 10.000 werknemers in een Aziatisch technologiebedrijf toonde ook aan dat de productiviteit bij thuiswerken fors daalt. De totale productiviteit bleef echter vrijwel ongewijzigd doordat werknemers hiervoor 30% langer werkten! Niet onbelangrijk: deze extra tijdsbesteding ging integraal op in meetings, met nog minder “focus time” dan voor de pandemie.

Los van de invloed van de pandemie op onze manier van (hoe we willen) werken, waren er al verschillende jaren trends in gang gezet om flexibeler te werken. Zo rezen bijvoorbeeld op verschillende plaatsen coworking spaces uit de grond. WeWork, wat mij betreft de trendsetter terzake desondanks hun mislukte beursgang, kreeg ook in België heel wat navolging. Flexibele werkplekken, gedeelde ruimtes en kantoordiensten vonden hun intrede, perfect inspelend op enerzijds het gemeenschapsdenken van Generatie Z en anderzijds de verschuiving van een goederen- naar een diensteneconomie. Offices as a service. Het “anderhalvemeter afstand houden” gecombineerd met bubbels en verplicht thuiswerken heeft deze trends tijdelijk opzijgezet, maar zeker niet doen verdwijnen.

Werkruimtes – of hubs – dichtbij huis maken voor mij ongetwijfeld deel uit van de hybride toekomst. Dit sluit immers perfect aan bij de huidige socio-culturele veranderingen: we hebben meer en langere werkdagen, vullen onze vrijetijdsbesteding anders in, hebben hogere comforteisen en gaan bewuster om met milieu en gezondheid. Als ontwikkelaar kan je op deze veranderingen perfect inspelen door op projectniveau te zorgen voor gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Wie dan toch geen thuiswerkplek heeft, kan via een app eenvoudigweg een (deel van een) ruimte – met koffiehoek! – in het project boeken om te werken of een digitale/virtuele meeting bij te wonen. Misschien kan deze formule zelfs de 20% fanatiekste kantoorwerkers overtuigen? 

* M. Gibbs, F. Mengele en C. Siemroth, “Work from home & productivity: evidence from personnel & analytics data on IT professionals”.

Gerelateerde blogberichten

Login / Registreren

Meld je aan om snel terug te genieten van onze exclusieve vastgoedinzichten. Nog geen deel van de Invest familie? Maak dan een account aan.